Izglītība:

* Mācību programma "Psiholoģija" 40 stundu apmērā (40 stundas - vispārējā psiholoģija)

* Pirts skola "LIELZEMENES"

* Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora kvalifikācija

* Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikācija

* Profesionālā augstākā pirmā līmeņa izglītība - kvalifikācija vecmāte (4 profesionālās kvalifikācijas līmenis)

* Piedalījusies mācību kursā "Psiholoģija grūtniecības, dzemdību, un pēcdzemdību aprūpē" un apguvusi konsultēšanas prasmes

* Profesionālās pilnveides programma "Neatliekamas situācijas dzemdniecībā vecmātēm"

* Profesionālā pilnveides programma "Zīdīšanas fizioloģija, psiholoģija, vadīšana un veicināšana"